overzicht

Tiofarma

Servogestuurde in lijn 1-kops sluitmachine.

Sluiten van verschillende combinaties potten - deksels. Zowel schroefdoppen als pushcaps.

Project omschrijving:

De open verpakkingen komen toe op een frequentie gestuurde transportband. De pot wordt door een combinatie van scheidingspoorten en klemstukken in positie gebracht om gesloten te worden.

Na het sluiten wordt de gesloten verpakking vrij gelaten en komt de volgende ongeopende pot in positie.

Servogestuurde in lijn 1-kops sluitmachine
Servogestuurde in lijn 1-kops sluitmachine